Publicat el

Parla.cat: espai virtual per a l'aprenentatge del català


Parla.cat és un nou espai web per a la difusió de recursos, eines i materials didàctics relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua catalana. Parla.cat ofereix una proposta formativa que s’organitza en quatre nivells d’aprenentatge: bàsic, elemental, intermedi i suficiència. De moment, estan disponibles els cursos de nivell bàsic i elemental. Cada nivell està organitzat en tres graus, cada un dels quals té una durada aproximada d’uns tres mesos que equival a unes 45 hores de dedicació.

Els cursos s’ofereixen en dues modalitats d’aprenentatge, la modalitat lliure, que permet l’aprenentatge totalment autònom ja que els materials són de lliure accés, i la modalitat amb tutoria, que compta amb el suport d’un tutor o tutora, és de pagament i s’inicia el dia 6 d’octubre. La modalitat de tutoria és gestionada pel Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Institut Ramon Llull.

La web té una àrea anomenada Rambla virtual que consisteix en un espai de contingut lúdic i cultural a través del qual els usuaris poden accedir a mitjans de comunicació digitals, portals de literatura, biblioteques en línia, vídeos, música, jocs, etc. i interactuar en xats i fòrums amb els altres membres de la comunitat.

Parla.cat té una àrea de recursos per al professorat que està subdividida en dos espais: espai compartit (ofereix als usuaris i usuàries la possibilitat d’aportar nous materials didàctics de creació pròpia i contribuir així a l’ampliació de les activitats d’aquest espai, i l’oportunitat, a més, de compartir i intercanviar experiències i coneixements amb altres professionals a través d’eines de comunicació com el fòrum i la bústia de correu) i Calaix d'activitats (conté una selecció dels materials didàctics creats per als cursos de Parla.cat classificats per àrees temàtiques; tots aquests continguts es poden utilitzar per al desenvolupament de sessions de treball i itineraris d’aprenentatge que es poden emprar en classes presencials i/o semipresencials i que permeten donar resposta a necessitats concretes dels aprenents).