Publicat el

Publica

Vols publicar posts al Beat?

Si teniu interés en escriure i publicar articles a BEAT, envieu-nos un correu electrònic a l’adreça beat@beat.cat, amb una proposta de tema acompanyada d’un petit fragment de text.

El que busquem
Ens agradaria comptar amb la participació de professionals del món de l’edició digital en un sentit ben ampli, amb notícies per al blog o amb articles que tractin temes encara no desenvolupats o bé que aprofundeixin alguns aspectes. Si penses que el teu article pot completar la visió de l’Observatori BEAT, el volem veure!

El que no busquem
Ja existeixen nombrosos blogs i fòrums per publicar comentaris i opinions. El que cerquem són articles inèdits.

Per què escriure
Escriure per a BEAT pot donar-vos visibilitat a la xarxa i dins de la comunitat professional del món de l’edició, col·legues, proveïdors, clients... Centenars de persones veuran que publiqueu en un fòrum respectat que segueix l’evolució l’impacte de les noves tecnologies en el món de l’edició.

Com presentar un post
Cal presentar un argument clar, amb una mínima estructura pensant que pugui interessar als seguidors del blog, en un sentit molt ampli. Envieu-nos un proposta per correu electrònic, que inclogui el tema a desenvolupar, i un petit fragment de text. Un cop acceptat el tema cal que ens envieu l’article via correu electrònic, en format Word o format text simple. En el cas que el post inclogui un enllaç cal que figuri entre claudàtors, seguit de la URL entre parèntesi. Cal verificar la informació amb fonts pertinents i citar-les si són essencials.