Publicat el

Aula Mestra, portal per a compartir cursos personalitzats de català


El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa (setembre 2012) el portal d’Internet Aula Mestra, una nova plataforma d’aprenentatge i d’ensenyament de llengua catalana. El portal permet que els professors d’arreu del món puguin dissenyar cursos de català a mida i penjar-los a la plataforma per tal que estiguin disponibles per als seus alumnes.

Aula Mestra és integrat dins el portal Parla.cat, que ara té un abast molt més ampli. A diferència dels cursos que s’ofereixen a Parla.cat, que han estat dissenyats per l’equip didàctic del portal, els cursos d’Aula Mestra són el resultat de l’aportació de la comunitat docent del portal. Per tal de configurar-los, els professors poden utilitzar material procedent de les activitats del portal o bé material didàctic de creació pròpia.

Els alumnes poden inscriure’s als cursos de la plataforma per fer-hi pràctiques puntuals o seguir-los completament, sense que això comporti cap compromís de seguiment per part dels professors que els hagin editat.

Els cursos de la plataforma s’organitzen segons els nivells establerts en els programes d’aprenentatge de la Direcció General de Política Lingüística i d’acord amb el Consell d’Europa. S’hi poden encabir, per tant, des de cursos de nivell inicial (A1) a superior (C2). D’altra banda, també s’ha previst que es puguin organitzar cursos que responguin a categories que s’aparten de la classificació dels cursos de llengua general, com poden ser els cursos de formació específica o de llenguatges especialitzats.

La plataforma ofereix els recursos següents:
  • Cercador d’activitats: Permet localitzar material didàctic procedent dels cursos. Amb aquesta eina es poden fer cerques simples i avançades d’activitats didàctiques mitjançant l’aplicació o la combinació de diferents criteris de cerca (habilitat que treballa l’activitat, contingut concret, recurs que utilitza, etc.). Per als aprenents, el cercador ofereix la possibilitat de practicar aspectes puntuals de llengua; per als docents, és una eina per localitzar activitats interessants per bastir els cursos que ells mateixos creïn.
  • Eines de comunicació: Aula Mestra ofereix diverses eines de comunicació a l’abast de la comunitat que hi participa, com ara el tauler de notícies (s’hi publicarà informació sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua catalana que es consideri d’interès dels usuaris) i el fòrum per a professors, que permet als docents l’intercanvi d’experiències i la creació d’una xarxa de professionals de l’àmbit de l’ensenyament de la llengua catalana.
Font: Sala de premsa de la Generalitat de Catalunya (26/09/2012)