Publicat el

Text-La Galera presenta les guies didàctiques interactives


Text-La Galera acaba de presentar (setembre 2012) les noves guies didàctiques interactives per al cicle mitjà de primària (projecte TRAM 2.0). Després del projecte.eso, aquestes guies per als mestres i les mestres permeten el treball col·lectiu a l'aula i l'ús rendible de les pissarres digitals interactives.

En les guies interactives, els mestres tenen el llibre de l'alumne digitalitzat i també orientacions i recursos digitals, variats i en gran quantitat. Hi ha vídeos, animacions, interactius, activitats, models de controls, pòsters, galeries d'imatges, activitats en anglès, àudios, eines de programació...

A més, els recursos estan adequats a l'edat dels alumnes de cicle mitjà (8, 9 i 10 anys) i es poden personalitzar: cada mestre hi pot afegir recursos propis. No es tracta d'un recull-calaix de recursos, sinó d'un llibre digital d'ús senzill per als docents.

Les guies estan en l'àrea d'educadors del web de Text-La Galera. Hom també n'ha publicat una versió en paper que conté un DVD amb la guia fora de línia, per treballar sense connexió. En total, hi ha 8 guies interactives (4 de tercer i 4 de quart), de les àrees de llengua, lengua castellana, matemàtiques i coneixement del medi.