Publicat el

L’obra d’Alcover i de Fabra, a Internet

Via el "Butlletí de la Direcció General de Política Lingüística" (número 73, 24 de maig de 2011) ens assabentem que «Amb motiu de la celebració del centenari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) s’ha presentat el web Antoni M. Alcover, http://alcover.iec.cat, que recull digitalitzada bona part de l’obra del primer president de la Secció i autor del Diccionari català-valencià-balear. Aquest portal reuneix, per exemple, el producte de les seves “eixides filològiques”, que es van traduir en la redacció de setanta-cinc quaderns de camp, el Bolletí del Diccionari de la llengua catalana, la primera revista filològica de la península Ibèrica, dietaris de viatge i La flexió verbal en els dialectes catalans. La direcció del projecte ha estat a càrrec de la professora Maria Pilar Perea, que ha cedit bona part d’aquestes obres digitalitzades.

»S’ha presentat també l’edició de les Obres completes de Pompeu Fabra, dirigida per Joan Solà i Jordi Mir, que ha arribat al setè volum dedicat a les Converses filològiques, que també és accessible en línia al portal de l’IEC: http://publicacions.iec.cat

Font: "Butlletí de la Direcció General de Política Lingüística" (número 73, 24 de maig de 2011)