Publicat el

Larousse llança la secció d'Arxius amb els seus diccionaris temàtics i llibres de l'any en obert

L'editorial francesa Larousse acaba de posar en obert (maig 2011) dins de la nova secció Archives bona part dels seus diccionaris temàtics i dels llibres de l'any que han estat publicats abans del 2003.

La relació detallada de diccionaris és: Dictionnaire du Cinéma, Dictionnaire de la Musique, Dictionnaire de la Littérature, Dictionnaire de la Peinture, Dictionnaire de la Danse, Dictionnaire Médical, Dictionnaire de l’Histoire de France, Dictionnaire Agricole i Dictionnaire de l’Économie. Pel que fa als llibres de l'any, s'hi han posat els Journaux de l'année des de l'any 1966 al 2003. El web permet fer cerques per articles, esdeveniments o dates, per llibres de l'any o pel conjunt de les obres dels Arxius. Els llibres de l'any també es poden consultar mitjançant el sumari de l'obra i temàticament. A banda d'aquesta nova secció, recordem que l'editorial té en obert altres seccions, com ara  l'enciclopèdia i 21 diccionaris bilingües.