Publicat el

El nou Diccionari jurídic català, en línia i en obert

L'Institut d'Estudis Catalans acaba de presentar (23/5/2011) el nou Diccionari jurídic català, accessible en línia i en obert.

L'obra, elaborada per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, filial de l'IEC, recull els termes que formen part de les diverses disciplines del dret, com ara el dret públic, el dret civil, el dret penal, el dret processal, el dret canònic, el dret ambiental i el dret mercantil, entre d’altres, i inclou ressenyes biogràfiques de juristes catalans insignes i les expressions llatines més utilitzades en dret i fraseologia jurídica. Els articles també informen sobre les equivalències en espanyol, els termes relacionats amb l’entrada consultada i els sinònims. L’edició en línia permet fer cerques diverses, segons l’àrea temàtica o la llengua d’origen, dins la definició o bé dins tota la informació enciclopèdica. Actualment, el diccionari conté 2.200 entrades de definicions de terme, 923 entrades llatines i 492 entrades de fraseologia jurídica. És previst que a final d'any inclogui un total de 8.400 entrades.

En l'elaboració del diccionari han participat més de tres-cents autors especialistes en dret català, juristes i professors de prestigi catalans i d'altres països, coneixedors del dret i de les institucions catalanes.

Font: Institut d'Estudis Catalans (23/5/2011)