Publicat el

La Bíblia més antiga del món, ara accessible a través d'Internet

Fragment del Codex Sinaiticus

La Bíblia més antiga del món, el Codex Sinaiticus, escrita en grec fa més de 1.600 anys s'ha digitalitzat i reunificat en la seva totalitat a través del projecte Codex Sinaiticus. Després de quatre anys de treballs, els textos, digitalitzats en alta qualitat, es poden consultar en la seva totalitat en forma de facsímil transcrit o traduïts a l'anglès, alemany, rus o grec, i les cerques es poden fer per mots, capítols o versicles. El manuscrit és d'una gran importància per a l'estudi de la història de la Bíblia ja que incorpora nombroses correccions. Aquest projecte de digitalització ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Biblioteca Britànica, els monjos del Monestir de Santa Caterina del desert del Sinaí a Egipte, la biblioteca de la Universitat de Leipzig, la Biblioteca Nacional de Rússia a Sant Petersburg, llocs on el còdex havia estat disseminat durant més de 150 anys. El projecte també compta amb la participació de l'Institut d'Estudis Textuals i Edició Electrònica de la Universitat de Birmingham, que s'ha encarregat de portar a terme les transcripcions del text.

Per celebrar la culminació d'aquest projecte la Biblioteca Britànica ha organitzat una exposició titulada From Parchment to Pixel: The Virtual reunification of Codex Sinaiticus (des del 6 de juliol al 7 de setembre de 2009), que permet als visitants veure una sèrie d'objectes històrics que expliquen la història del Còdex i la seva reunificació virtual, així com també representacions interactives del manuscrit i una reconstrucció digital dels canvis que una pàgina determinada ha experimentat al llarg dels segles. També es poden contemplar per primer cop els dos volums del Codex Sinaiticus custodiats per la Biblioteca Britànica.