Publicat el

Wikipedia s'estanca


La producció de continguts de la Wikipedia s'ha estancat al decréixer el nombre de redactors voluntaris d'articles i en dedicar aquests cada vegada menys temps a la seva construcció, segons l'estudi Wikipedia: A quantitative analysis, tesi doctoral de Felipe Ortega defensada l'abril del 2009.

Així, la producció de la major enciclopèdia a Internet, oberta a la contribució de qualsevol usuari, s'hauria estabilitzat des de 2007 ja que el nombre de voluntaris que contribueixen al projecte s'ha estancat en les deu versions principals.

L'estudi destaca que, el 2007, i per primera vegada en la seva història, el nombre mensual de voluntaris que van abandonar el projecte (uns 20.000 mensuals en la seva versió anglesa) va superar els que es van incorporar (uns 15.000 al mes). "El que és més important és que aquesta tendència continuarà empitjorant en el futur pròxim ja que el nombre d'abandonaments tendeix a créixer cada vegada més ràpidament", preveu Felipe Ortega, membre del grup de recerca GSyC / Libresoft de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.

Un altre fenomen que posa en relleu l'estancament que està patint la Wikipedia, segons la investigació, és que el nombre d'articles destacats (aquells que són sotmesos a un exhaustiu procés de revisió per part de la comunitat de voluntaris i obtenen un alt percentatge de vots positius respecte a la seva qualitat) segueix sent relativament reduït (aproximadament un de cada 1100 en la versió anglesa). A més, necessiten més de tres anys per assolir aquest nivell de qualitat.

D'altra banda, segons va informar la URJC, l'anàlisi posa de manifest que els voluntaris es cansen "relativament aviat" del projecte, si es compara amb altres comunitats de gran tamany a Internet com a 'Debian'. De fet, com a mitjana, realitzen les seves aportacions durant un any i després ho deixen. A més, el 50 per cent dels editors passa de 150 dies contribuint a la Wikipedia abans d'abandonar (excepte en la versió alemanya, amb 201 dies i la francesa amb 188).

Un altre resultat que dóna la investigació és el grau de desigualtat que existeix en les contribucions dels voluntaris que editen Wikipedia. Així, s'observa que en les 10 versions més importants d'aquest projecte sorgit en 2001 és un petit grup de voluntaris (al voltant del 10% dels editors) el que realitza la majoria de contribucions (més d'un 90%).

Font: Europa Press (9/07/2009)

1 comentaris:

Marc Vilallonga Grau ha dit...

Interessant. LLàstima que un projecte cooperatiu d'aquesta volada perdi pistonada. Serà que amb Internet i els canvis socials el temps disponible de la gent que hi contribueix per seguir amb l'actual ritme de publicacions.