Publicat el

El teatre del Siglo de Oro, en la Biblioteca Nacional


La Biblioteca Nacional de España inaugurà el passat mes de maig el Teatro del Siglo de Oro, portal d'Internet dedicat al teatre del Siglo de Oro, període de la literatura castellana de gran esplendor cultural que comprèn, aproximadament, els ss XVI i XVII. El portal, desenvolupat amb la col·laboració de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, farà accessibles els textos impresos i manuscrits del teatre del Siglo de Oro dipositats a la Biblioteca Nacional. Actualment ofereix una col·lecció de 137 manuscrits autògrafs, però l'objectiu és que es publiquin els més de 2.000 manuscrits de la Biblioteca.

La secció principal de la web és la de textos dramàtics, a la qual s'accedeix pel nom de l'autor. S'hi troba una breu referència biogràfica de l'autor i la relació de les obres escanejades, amb una detallada documentació bibliogràfica de cada una d'elles; les obres s'ofereixen en format pdf. Altres seccions del portal són la de recursos (referències bibliogràfiques, estudis i enllaços), glossari i cercador.