Publicat el

Pla pilot a Catalunya per reconvertir l'actual model d'aula docent en aules digitals


El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya engegarà el curs 2009-2010 un pla pilot perquè un centenar de centres d'ensenyament secundari obligatori facin un ús intensiu de les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement i els continguts digitals. Aquest pla permetrà als centres educatius que s’hi acullin apostar per una combinació d’ordinador portàtil i llibre de text digital. La durada d’aquest pla pilot serà de quatre cursos.

Per participar en el pla, el centre s'haurà de comprometre a impartir més del 60 per cent dels continguts curriculars amb digitals o continguts digitals.

El pla pilot s'iniciarà el proper curs 2009-2010 i a partir del curs 2010-2011, un cop feta l'avaluació, es desplegarà en tot el sistema educatiu de l'escola. El pla pilot tindrà dos ritmes d'implantació. Una opció serà fer efectiu el pas al llibre digital des del primer any. Els docents seguiran la metodologia associada al llibre digital i podran demanar a l'alumnat que presenti a la pissarra digital els seus treballs. Cada alumne disposarà d'un ordinador personal per seguir les classes lectives i fer els exercicis des de casa. En un segon cas, durant el primer any, els centres podran compaginar la coexistència de llibre de text en paper amb el llibre digital.

Actualment, a Catalunya 55 centres educatius han decidit a títol particular, com a part d'innovació del seu projecte, substituir els llibres de text per material pedagògic digital i un ús intens dels ordinadors portàtils. En suma, ja hi ha 9.283 alumnes catalans que estudien amb llibres digitals (en aquest context de les iniciatives ja desenvolupades, cal remarcar la tasca desenvolupada per de Digital-Text, empresa especialitzada en la creació i comercialització de material digital educatiu, spin-off sorgida de l'entitat Omnis cellula, una entitat sense ànim de lucre de la Universitat de Barcelona, fundada l'any 2003).


Exemple de llibre de text digital i interactiu de Digital-Text

Amb aquesta iniciativa, el Departament d’Educació inicia una nova etapa de modernització de l’educació consistent a implantar la gratuïtat dels llibres de text i que es desplegarà a través de diferents programes.

El conseller Ernest Maragall va manifestar durant l'acte de presentació del pla que aquests anys és imprescindible "l'aportació i la innovació de la nostra pròpia indústria editorial, que en aquest moment han d'acompanyar-nos i liderar aquest procés de modernització de les nostres escoles".

Font: Generalitat de Catalunya (22/04/2009) i altres