Publicat el

La Wikipedia, amb impressió sota comanda


La Wikipedia alemanya acaba d'implementar la impressió sota comanda (Print On Demand, POD) en la seva enciclopèdia. El servei actualment només és disponible en aquesta edició alemanya de la Wikipedia, però la resta d'edicions oferiran la nova funcionalitat a l'abril del 2009. La impressió sota comanda és el resultat del treball iniciat el desembre del 2007 entre Wikimedia Foundation i PediaPress per a oferir la Wikipedia i altres recursos educatius (Wikieducator) al món del paper. El programari, de codi obert, és suportat per l'Open Society Institute.

L'usuari de l'enciclopèdia pot anar recopilant els articles mitjançant una nova funcionalitat que apareix en cada pàgina, i després generar i descarregar un arxiu PDF -de franc- d'un sol article o d'una col·lecció d'articles o bé ordenar que s'imprimeixin sota impressió sota comanda a un dels partners (ara només PediaPress); l'usuari també pot guardar l'article o la col·lecció per al seu ús posterior o per compartir-lo. En aquesta pàgina de la wikipedia alemanya s'explica el procés de com fer-ho.

Els llibres impresos sota comanda tenen un cost d'entre 7,99 euros (100 pàgines) i de 29,80 euros (828 pàgines). Els llibres tenen un format de 216mm × 140mm, són impresos en blanc i negre i poden tenir una coberta de color. PediaPress oferia fins ara un servei de POD mitjançant la impressió de pàgines individuals que trigava de cinc a 10 dies a poder lliurar el material al client. Ara el sistema està totalment integrat amb la Wikipedia i la seva web i el llibre triga com a màxim tres dies a ser lliurat en qualsevol lloc del món.

La Wikipedia alemanya no és la primera vegada que és traspassada al paper. En aquest article de Beat ens férem ressó que l'editorial alemanya Wissen Media del grup Bertelsmann, anunciava (22/4/2008) la publicació d'un llibre confeccionat a partir d'una selecció d'articles de la Wikipedia en alemany, amb un tiratge inicial de 20.000 exemplars.

Font: PediaPress (27/01/2009) i altres