Publicat el

Itàlia implantarà el llibre de text electrònic
La ministra d'Educació, Universitat i Recerca del IV govern Berlusconi, Mariastella Gelmini, ha confirmat en una circular ministerial (10/2/2009) que les escoles tindran la possibilitat d'adoptar els llibres de text en format electrònic, els quals es podran descarregar des d'Internet. El govern italià publicarà properament un decret que definirà les característiques tècniques dels llibres electrònics. La circular també fa referència a la gratuïtat dels llibres de text per a la primària, la durada dels llibres del curs adoptats pels ensenyants (5 anys per a primària i 6 anys per a secundària), i el llançament d'un nou projecte d'intercanvi de llibres de text entre els estudiants.


Font: Pubblica Amministrazione (11/2/2009)