Publicat el

Proxecto-Edición, l'art al voltant de l'edició i els seus usos creatius


Promogut per tres institucions museístiques de Galícia, Centro Galego de Arte Contemporánea, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, i la Fundación Luis Seoane, Poxecto-Edición obre el camí de diferents artistes al voltant de l'edició i dels seus usos creatius.

Per als responsables del projecte "és prioritari atendre a parcel·les de la creació com és l'edició que, en general, ha estat concebuda sota els paràmetres convencionals i tradicionals de l'assaig, el manual i el catàleg. El Proxecto-Edición no és un reflex d'una exposició, sinó que pot ser un projecte autònom que acompanya i complementa una trilogia d'exposicions i que, també, explora totes les potencialitats del medi: edició digital, edició d'imatge, de llibre d'artista, etc. que estan desateses en aquest moment".

El projecte parteix dels següents objectius:
  • Iniciar un projecte pioner i diferencial basat en l'edició.
  • Investigar l'estat de la qüestió i la realitat de l'edició en la societat de la informació.
  • Desenvolupar projectes i aplicacions específiques i pràctiques de les potencialitats de l'edició com a àmbit creatiu.
  • Incentivar produccions amb caràcter excepcional i excel·lent.
  • Propiciar una constant reflexió sobre l'estatus de la informació i la construcció de la mateixa a través de sistemes codificats d'edició.
  • Incentivar contactes entre artistes, dissenyadors i editors.
  • Generar un àmbit de debat i d'estímul per potenciar els esmentats contactes.
  • Activar una àrea de producció basada en l'excel·lència, la investigació i la qualitat que converteixi Galícia en un punt de referència en aquest àmbit creatiu i investigador.
(Fotografia: Old News, projecte de Jacob Fabricius sobre informació i mitjans de comunicació)

Cada any totes les activitats s'organitzen en un eix temàtic (El futur de l'actualitat, informació-contrainformació, copyright-copyleft) i cada una d'elles desplega un tipus d'activitat, una relació amb públics diferenciats i un potencial d'exploració que és autònom i, alhora, complementari. El projecte consta, doncs, de 8 facetes per atendre la complexitat del fenomen contemporani de l'edició.

Dins de les diverses activitats i exposicions que realitza, cal destacar la segona trobada-fira del Proxecto-Edición, que se celebrarà a Santiago de Compostel·la els dies 3, 4 i 5 d'abril del 2008.