Publicat el

Google digitalizarà les biblioteques de la Universitat Columbia de Nova York


La Universitat Columbia ha fet públic l'acord (13/12/2007) per participar en el Projecte Biblioteca de Google, que des que es va endegar a principis de 2006 ja compta amb el suport de 30 grans biblioteques universitàries. L'objectiu del projecte és digitalitzar milers de llibres de domini públic (no subjectes a drets d’autor) i fer-los accessibles a través d’internet. La major part de les biblioteques universitàries associades a Google que participen en aquest projecte són dels Estats Units: Columbia, Cornell, Harvard, el Comité de Cooperació Institucional (CIC), del qual en depenen 12 biblioteques universitàries, la Biblioteca Pública de Nova York, Princenton, Stanford, i les universitats dels estats de Califòrnia, Michigan, Texas-Austin, Virgínia i Wisconsin-Madison. També hi participen les següents biblioteques universitàries: la Universitat Complutense de Madrid, la Biblioteca Estatal de Baviera, la Biblioteca de la Universitat de Gant, la Universitat de Lausana, la Biblioteca Bodlei (Oxford), la Biblioteca de Catalunya (que va signar l'acord de col·laboració a principis de gener d'enguany), i la biblioteca de la Universitat de Keio (Japó).

Conjuntament amb la Biblioteca de Catalunya, Google ha signat acords amb 4 biblioteques catalanes més, la Biblioteca del Monestir de Montserrat , la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, la Biblioteca del Centre Excursionista de Catalunya i la Biblioteca del Ateneu Barcelonès. Per a més informació sobre la digitalització de la biblioteca de l'Ateneu us remetem al post de Beat.