Publicat el

Wikimedia llança Wikidata


La Fundació Wikimedia ha llançat oficialment (30/10/2012) el projecte Wikidata, que té per objectiu proporcionar un repositori centralitzat de dades factuals que puguin ser reutilitzades en diferents articles de la Wikipedia, sense duplicar esforços. En són exemples típics, la longitud dels rius, la població de les ciutats, l’any de naixement de les persones, etc. Això farà que sigui més fàcil generar automàticament llistes d’articles i taules amb aquesta informació, amb independència de l’edició amb què s’estigui treballant.

Amb paraules de Wikimedia, “Wikidata és una base de coneixement lliure que pot ser llegida i editada per humans i màquines. Les dades són per a Wikidata el que els arxius multimèdia són per a Wikimedia Commons: es centralitza l’accés i la gestió de les dades estructurades.”

El projecte de Wikidata ha estat desenvolupat per Wikimedia Alemanya, i ha tingut un cost d’1,3 milions d’euros, que han estat subvencionats en un 50% per l’Institut Allen per a la Intel·ligència Artificial, la Fundació Gordon i Betty Moore i Google.