Publicat el

Neix “Les idées du Thêatre”, portal sobre l’edat d’or del teatre europeu


El passat 9 de novembre veié la llum Les idées du Thêatre, un portal sobre l’edat d’or del teatre europeu que centra la seva proposta en analitzar els paratextos —pròlegs, prefacis, dedicatòries, poemes, etc.— de les obres franceses, italianes i espanyoles dels segles XVI i XVII. Aquesta informació permet posar en evidència la construcció i la circulació de les “idees del teatre” a Europa, des del Renaixement fins a l’època clàssica. Aquests continguts són una font important per a l’estudi de la literatura i els treballs d’investigadors i professionals.

Els textos seleccionats (76 en el moment de l’obertura del portal) presenten tant reflexions morals i filosòfiques sobre l’expressió teatral com consideracions més tècniques sobre la poètica de les obres, la retòrica dramàtica o les condicions de representació i de publicació. La trobada entre el text i el públic, les lluites estètiques que animen el món del teatre, els conflictes personals entre el dramaturg i els seus col·laboradors (autors, actors, editors, censors), les circumstàncies biogràfiques amb repercussió en l’obra són algunes de les qüestions essencials que es plantegen en els textos preliminars.

Cada text científicament anotat és introduït per una presentació en llengua original (traduïda al francès). Així mateix una llista de paraules clau (en francès, italià i castellà) permet destacar-ne el contingut. El portal ha estat creat en el marc d’un projecte ANR (Agence Nationale pour la Recherche) i compta amb la col·laboració de les biblioteques nacionals de França i Espanya.