Publicat el

Com funciona Link Open Data?

A continuació us presentem un vídeo creat per Europeana, la biblioteca digital europea, que explica què és Linked Open Data, com funciona i els seus avantatges per als usuaris i per als proveïdors de dades. Per a més informació sobre Europeana, agregació de continguts i Link Open Data us remetem a aquest post de Beat.