Publicat el

La UNESCO aprova el manifest de la IFLA per a les Biblioteques Digitals

La UNESCO, en la seva conferència general del 2011 celebrada el desembre passat, ha aprovat el Manifest de la IFLA per a Biblioteques Digitals. Aquest manifest, titulat Bridging the Digital Divide: making the world’s cultural and scientific heritage accessible to all ('Reduir la bretxa digital: posar el patrimoni cultural i científic mundial a l'abast de tothom'), estableix els principis per proporcionar suport a les biblioteques en l'execució d'activitats de digitalització sostenibles i interoperables.

Així mateix, s'encoratja als bibliotecaris a participar activament en la formulació i aplicació d'estratègies nacionals en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació que donin suport iniciatives nacionals i internacionals de biblioteques digitals mitjançant programes de digitalització a gran escala, que permetin ampliar l'accés de tothom a la informació cultural i científica a fi de reduir la bretxa digital. Intentar reduir la bretxa digital és un punt clau a aconseguir dins dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de les Nacions Unides.

Per al desenvolupament de la seva missió el manifest enumera els següents objectius:
  • Promoure la digitalització, l'accés i la preservació del patrimoni cultural i científic.
  • Donar accés a tots els usuaris als recursos informatius aplegats per les biblioteques, respectant els drets de propietat intel·lectual.
  • Crear sistemes interoperables per a les biblioteques digitals, per tal de promoure normes obertes i el lliure accés.
  • Fomentar la funció essencial de les biblioteques i els serveis d'informació per a la promoció de normes comunes i pràctiques idònies.
  • Crear consciència sobre la necessitat urgent de garantir una accessibilitat permanent al material digital.
  • Vincular les biblioteques digitals a xarxes de recerca i desenvolupament d'alta velocitat.
  • Treure profit de la convergència creixent de les comeses dels mitjans de comunicació i les institucions per crear i difondre continguts digitals.
Font: Bridging the Digital Divide: making the world’s cultural and scientific heritage accessible to all (Versió en castellà de la Unesco)