Publicat el

El mNACTEC presenta nou espai web i una guia virtual per a telèfons intel·ligents


El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) ha presentat (17 de gener) dos nous recursos: una pàgina web que aplega l'oferta de patrimoni, exposicions, educació i recursos del territori i la guia multimèdia, aplicació disponible per telèfons mòbils Android i iPhone que permet enriquir la visita del mNACTEC amb informació actualitzada, vídeos i integració amb les xarxes socials.

La web del sistema.mnactec.cat és una extensió a Internet del mNACTEC i els altres 24 museus i centres d’interès que estan organitzats constituint el Sistema Territorial del mNACTEC. És estructurat com un aparador troncal del conjunt, per difondre pautada i selectivament el contingut de les 25 webs individuals de la xarxa museística. La web posa l’èmfasi en quatre eixos característics del Sistema del mNACTEC: el patrimoni industrial (moble, immoble i immaterial), les exposicions permanents, l’oferta educativa i els recursos específics vinculats a cada territori. Surt en català i castellà, amb l’objectiu d’afegir-hi les versions anglesa i francesa a mig termini.

La guia multimèdia virtual del mNACTEC és una aplicació per descarregar informació a través de telèfons mòbils de darrera generació, amb adaptació per iOS-iPhone / Android. S’ha creat per arribar als no visitants i per enriquir la visita del públic que està dins el mNACTEC. Aquesta aplicació permet:
  • Fer parlar les exposicions i permetre un recorregut adaptat al ritme de cada visitant que tingui mòbil, ja que gaudirà d’informació actualitzada durant la visita.
  • Fer versions idiomàtiques i facilitar la visita a grups especials, per exemple, a invidents.
  • Integrar xarxes socials.
  • Compartir l’aplicació amb altres entitats de Terrassa, traspassant les portes del mNACTEC.
Font: presentació Dimensió virtual del mNACTEC i el seu Sistema Territorial