Publicat el

SM presenta la seva oferta integral de serveis digitals per a la integració de les TIC en l'aula

L'editorial SM acaba de presentar (22/6/2011) per al proper curs escolar la seva oferta integral de serveis digitals. El nou servei es basa en l'acompanyament en la incorporació de les TIC a l'aula, l'elaboració d'una proposta educativa multisuport (paper i digital), la simplicitat i la senzillesa en la utilització dels materials, el valor pedagògic com element director de l'oferta digital, la personalització i capacitat d'adaptar a les necessitats de cada centre, i la possibilitat de treballar conjuntament a la recerca de les millors solucions integrals TIC per a cada un d'ells.

L'oferta de SM en aquest àmbit queda configurada en tres grans àrees: el treball amb recursos digitals a l'aula (a través de SMLIR-Llibre Interactiu en Xarxa i les webs específics d'alumnes i professors), la gestió global del centre ( mitjançant la plataforma Educ@mos) i els serveis d'acompanyament TIC.

Demo del llibre digital interactiu de SM
Font: Sala de premsa del Grup SM (26/6/2011)