Publicat el

WorldWideWeb, 18 anys en el domini públic

Impressió de pantalla del navegador WorldWideWeb realitzada pel seu creador Tim Barnes-Lee


Fa tot just 18 anys, el 30 d'abril de 1993, el CERN (Consell Europeu per a la Investigació Nuclear) declarava de domini públic el codi font del navegador WorldWideWeb, de manera que a partir d'aleshores tothom podia utilitzar aquest programa informàtic manera lliure, sense haver de pagar res al CERN pel seu ús. Vegeu aquí el document original.

El programa WorldWideWeb (escrit sense espais) fou creat el 1990, i es reconeix com la primera aplicació informàtica creada per navegar sobre la web i per editar pàgines web de manera gràfica. En el seu moment era l'única eina que permetia visualitzar la web. Utilitzava els protocols FTP (File Transfer Protocol, protocol de transferència d'arxiu) i HTTP (Hypertext Transfer Protocol, protocol de transfèrencia d'arxiu), tot i que en el moment del seu llançament la possibilitat d'edició de pàgines web es limitava a documents guardats en el mateix ordinador. Tal i com explica el seu creador l'enginyer anglès Tim Barnes-Lee a la seva pàgina del CERN, aquesta aplicació va ser creada sobre sistema operatiu NEXTSTEP, utilitzant un ordinador NeXTcube. El 1991 es va presentar oficialment, conjuntament amb alguns conceptes de la WWW.

Tot i que tenen el mateix nom, cal no confondre'l amb el projecte de la World Wide Web (escrit amb espais) o WWW, desenvolupat en paral·lel pel mateix Barnes-Lee i el belga Robert Cailliau, que consisteix en una xarxa de pàgines escrites en hipertext mitjançant el llenguatge HTML i connectades entre si a través de vincles, formant un sol espai de coneixement sobre el qual s'hi pot navegar fàcilment utilitzant un navegador web.  Uns anys més tard el navegador WorldWideWeb va passar a anomenar-se Nexus, precisament per evitar aquesta confusió.