Publicat el

Enquesta sobre el llibre digital a Espanya

Fons que es comercialitza o espera comercialitzar en versió digital durant els anys 2009, 2010, 2011 i 2012 (% editorials)
La Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE) en col·laboració amb la Fundación Germán Sánchez Ruipérez ha presentat (març 2011) la Segona Enquesta sobre el llibre digital a Espanya. L'informe, realitzat a partir d'una enquesta a 280 editorials de l'Estat, mostra les principals accions que les editorials estan duent a terme en els següents àmbits:
 • Existència d'un projecte digital.
 • Impacte de la digitalització en el catàleg i en la novetat editorial.
 • Obra exclusivament en versió digital, obra enriquida i fragments.
 • Formats i entorns de lectura.
 • Canals de distribució i venda.
 • Política comercial i impacte en la facturació.
 • Implicacions en els recursos interns de l'editorial.
Les principals conclusions de l'informe són:
 • El 75% de les editorials està realitzant accions de digitalització, de comercialització d'obres digitals o de creació d'obra exclusivament digital.
 • En 2012, un terç de les editorials comercialitzarà més de la meitat de les novetats en format digital. L'impacte de l'obra creada exclusivament en digital encara és limitat, però prop de la meitat de les editorials enriquirà les seves obres amb recursos multimèdia.
 • El sector del Còmic és el que més ràpidament s'està transformant cap al digital. En aquest any i el següent, les matèries en què es disposarà de més obres del fons en versió digital seran Dret i ciències econòmiques, Divulgació, Llibre científic-tècnic i Literatura.
 • Al llarg del 2011, els lectors de llibres electrònics superaran als ordinadors com entorns elegits per les editorials per als seus llibres digitals, encara que tots dos tindran una forta presència en el mercat. La meitat de les editorials comercialitzarà llibres digitals per a tabletes i telèfons mòbils el 2012.
 • La meitat de les editorials espera comercialitzar les seves obres digitals a través de les llibreries.
 • La tendència és que el preu de l'obra digital sigui inferior al de l'obra impresa, almenys un 30% més barat.
Pel que fa al format de digitalització, l'ePUB és el que major creixement està experimentant. El 40% de les editorials el varen emprar el 2010, enfront del 24% del 2009. El PDF, encara molt emprat, començarà decréixer  a partir del 2012. El format Mobipocket/Kindle duplica la seva presència en relació a l'any anterior però només l'utilitzarà el 15% de les editorials el 2012.

Quant als canals de distribució, els grans grups editorials opten, sobretot, per la distribució de continguts per mitjà de plataformes conjuntes amb altres editorials (60%) i per la comercialització a les llibreries (60%). Comencen, així mateix, a considerar la venda directa des del web de l'editorial, opció que semblava descartada el 2009. Les editorials de mida mitjana opten preferentment per la venda des de la seva pròpia web, per la venda a través plataformes comercials genèriques i per les llibreries. Les editorials més petites, manifesten com a opcions majoritàries la venda mitjançant les plataformes comercials genèriques, la pròpia web i la venda a través de llibreries.

Font: Nota de premsa de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (març 2011) i informe complet a DILVE (descàrrega de fitxer PDF)