Publicat el

Els llibres electrònics continuen creixent als Estats Units d'Amèrica

L'Associació d'Editors Americans acaba de publicar (17/3/2011) una nota de premsa en què manifesta que els llibres electrònics continuen creixent en popularitat als EUA. Així, comparant les vendes de gener del 2011 amb les de gener del 2010, les vendes de llibres electrònics s'han incrementat el 115,8%. Aquestes xifres confirmen la tendència dels darrers anys i que la mateixa associació va presentar el febrer d'aquest mateix any: l'increment de vendes de llibres electrònics de tot el 2010 respecte del 2009 va ser del 164,4 % (441,3M$ vs 166,9M$). Segons aquestes dades, les vendes de llibres electrònics ja representen el 8,32 % del mercat del llibre (respecte el 3,20 % del 2009).

Tal com s'observa en la taula adjunta, l'increment de les vendes de llibres electrònics contrasta amb la minva de vendes de llibres de paper:  5.127,1 M$ el 2009 vers 4.864 M$ el 2010.

Font: Comunicats de l'Associació d'Editors Americans del 17/3/2011 i del 16/2/2011