Publicat el

WikiExperts, o com millorar la presència de les empreses a la Wikipedia

El 14 de gener es va presentar a Miami WikiExperts, empresa que ofereix els serveis d'una xarxa d'escriptors per contracte a totes les empreses o entitats que compleixen amb els requisits de rigor exigits per Wikipedia per crear-los els seus propis articles de forma enciclopèdica. WikiExperts, que no depèn de Wikimedia, ofereix els seus serveis des de desembre en anglès i des de gener en castellà i altres idiomes.

WikiExperts pretén "augmentar la visibilitat i la credibilitat de les companyies, marques o productes amb la presència a la Wikipedia -la més gran i més utilitzada eina de recerca del món-. Wikipedia té més trànsit que Twitter, LinkedIn, MySpace, Delicious i gairebé qualsevol altre mitjà social. L'estratègia de màrqueting en mitjans socials és incompleta sense la presència a Wikipedia."

Els serveis bàsics d'aquesta empresa són: a) creació d'articles de Wikipedia consistents amb tots els estàndards de Wikipedia feta per experts, b) Traducció a tots els llenguatges utilitzats en Wikipedia, c) Monitorització dels articles (si han estat modificats) i reparació immediata dels articles quan sigui necessari per a protegir la reputació de la marca en línia, i d) Actualització dels articles cada vegada que la situació de la companyia canviï.

El preu del servei bàsic és de 295$ per a la redacció de l'article i la seva inclusió en l'enciclopèdia i de 95$ al mes per al seguiment.

A l'últim hem de recordar que Wikipedia desmotiva les empreses i organitzacions a editar els seus propis articles.