Publicat el

El portal de notícies ProPublica utilitza el servei Singles de Kindle per vendre articles

El portal de notícies ProPublica ha començat a vendre articles independents a través de la plataforma Singles de Kindle, amb l'objectiu d'arribar a un públic més ampli i com nova font d'ingressos. Pakistan i els atacs de Bombai: La història mai explicada (3,44 $) és el primer reportatge que comercialitza a través de Singles. Propublica és un portal de periodisme d'investigació creat a principis de 2008, amb l'objectiu de denunciar l'abús i l'opressió dels més febles per part d'institucions, governs i empreses.

Tot i que es va presentar el proppassat mes d'octubre, tal i com anunciàvem en aquest post de Beat, el servei Singles de Kindle s'ha posat en marxa a finals de gener. La idea és de posar a la venda llibres i articles en format digital Kindle, però de format curt - entre 5.000 i 30.000 paraules - i més barats - entre 0,99$ i 4,99$ (els Kindle oscil·len entre 8$ i 14$).

A part d'una bona eina d'autopublicació, Singles pot ser una bona manera de rendibilitzar articles per part dels diaris.