Publicat el

Progressiu increment de la lectura de llibres en suport digital

La Federació de Gremis d'Editors d'Espanya acaba de publicar (gener del 2011) el Baròmetre d'Hàbits de Lectura i Compra de Llibres 2010. L'enquesta, realitzada a partir de 15.000 entrevistes telefòniques, evidencia els salts generacionals i el nivell d'estudis entre els lectors digitals i la progressiva adopció de la lectura de llibres en suport digital: de 4,7 % al maig (Baròmetre d'Hàbits de Lectura del maig del 2010) al 5,3% en el total anual.

Lectura digital
Aproximadament, la meitat de la població espanyola de 14 anys o més afirma llegir en format digital (47,8%). S'entén com a lector en suport digital, aquell que llegeix, almenys amb una freqüència trimestral, en un ordinador, un telèfon mòbil, una agenda electrònica o un lector electrònic (e-Reader). La lectura de llibres en aquest format arriba, però, només al 5,3% de la població. Els espanyols segueixen utilitzant majoritàriament el suport digital per a la lectura de diaris (30,7%) o per a la consulta de webs, blog, fòrums, etc. (37,6%).

A diferència de la lectura en el format paper, els homes (53,9%) superen en 12 punts a les dones en l'ocupació del format electrònic. Per trams d'edat, La diferència més acusada, 71 punts, es produeixen entre els joves de 14 a 24 anys (80,0%) i els majors de 65 anys (8,7%).

Les diferències entre els lectors digitals s'incrementen pel nivell d'estudis. El 74,6% dels que tenen estudis universitaris utilitzen les noves tecnologies, percentatge que baixa al 21,1% entre els que només compten amb estudis primaris. A més, els residents en municipis més grans presenten un percentatge de lectors digitals superior a la mitjana. Cal tenir en compte que les àrees rurals acumulen major nombre de població de la tercera edat i amb menor nivell d'estudis el que influeix notablement en aquesta variable. Pràcticament la totalitat dels lectors digitals llegeix a través de l'ordinador 46,5%), el 6,9% fa servir el mòbil o l'agenda electrònica. Només un 1,3% llegeix mitjançant un e-Reader.

Resum de l'informe
  • El 57% de la població d'Espanya major de 14 anys llegeix en el seu temps lliure, mentre que el 21,5% afirma llegir per motius de treball o estudis.
  • El percentatge de lectors freqüents en el seu temps lliure s'ha incrementat en dos punts respecte al 2009 fins situar-se en el 43,7% de la població. Des de l'any 2001 aquest percentatge ha crescut en 7,7 punts.
  • El perfil del lector segueix sent el d'una dona, amb estudis universitaris, jove i urbana que prefereix la novel·la, llegeix en castellà i ho fa per entreteniment.
  • Set comunitats autònomes (Madrid, País Basc, la Rioja, Cantàbria, Catalunya, Aragó i Navarra) superen la mitjana de lectors de llibres (57,0%).
  • El 100% de la població d'entre 10 i 13 anys llegeixen llibres almenys una vegada al trimestre.
  • El 40,7% dels entrevistats 61,1% dels lectors van comprar llibres no de text i es van decantar per la novel·la històrica o d'aventures i acció.
  • Millora lleugerament l'assistència a les biblioteques de la població major de 14 anys, situant-se en el 29,1%.