Publicat el

El nombre d'usuaris d'internet a Catalunya supera per primer cop el de lectors de diaris

S'acaba de publicar (31/01/2011) l'informe La Comunicació a Catalunya. Resum 2010, anàlisi de la FUNDACC que analitza els fets més rellevants de l’any 2010 en el sector de la comunicació a partir de les dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura.

Algunes de les conclusions de l'informe són:
 • Els mitjans digitals són els mitjans de comunicació que més han augmentat la seva audiència en el 2010. En concret, el 2010 el 32% de la població va consumir webs de premsa en paper, revistes, ràdios, televisió o mitjans estrictament en línia, el 18% més que el 2009
 • El nombre d’usuaris diaris d’internet supera per primer cop el de lectors de diaris. El nombre de persones que naveguen diàriament per internet ha superat el nombre de persones que llegeixen diaris: el 2010 el 47% de la població es va connectar cada dia a internet (el 12% més que el 2009) mentre que el 42% de la població va llegir diaris (l'1,8% menys que el 2009).
 • Augmenta el consum de ràdio musical i de ràdio informativa a Catalunya. Escolta la ràdio musical el 33% de la població, el 4% més que el 2009. La ràdio informativa s’escolta prop del 20% més que el 2009, tot i que la seva penetració és menor i l’escolta el 4% de la població.
 • Creix el 15% el consum de ràdio a través de mòbil durant el 2010. Actualment escolta ràdio a través del mòbil el 10% de la població.
 • Creix el 21% el consum de diaris a internet, cau el 5% el de gratuïts i estabilitat en el de pagament.
 • Creix el 65% l’audiència dels canals temàtics i gairebé el 9% la televisió local.
 • Cau el 23% el consum de televisió a través de plataformes digitals de pagament (actualment la veuen el 27% dels catalans), creix el 4% a través d’internet (la veu el 9% dels catalans) i el 48% a través de mòbil (en consumeix el 0,3% dels catalans).
 • Creix el consum de revistes de totes les periodicitats: setmanals, quinzenals, mensuals i altres. Actualment llegeix revistes el 66% dels catalans.
 • Creix el 25% el consum de revistes per internet (actualment el 5% dels catalans visiten webs de revistes), el 9% les gratuïtes les llegeixen el 28% dels catalans) i el 3% les de pagament (les llegeixen el 55% de la població).
 • El 65% de catalans s’ha connectat a Internet els últims 30 dies i el 47% cada dia.
 • S’ha duplicat el nombre de catalans que naveguen per internet a través de mòbil.
 • Un de cada dos internautes catalans utilitza les xarxes socials, el 60% més que el 2009.
 • Creix de manera generalitzada el consum de mitjans de comunicació a internet durant el 2010.