Publicat el

La Revista de l'Alguer, en línia mitjançant l'Open Journal Systems

L’Institut d'Estudis Catalans (IEC) acaba de publicar en línia (17/12/2010) la col·lecció de la Revista de l’Alguer, l’anuari científic publicat entre 1990 i 1990 a la ciutat sarda.

Creada i dirigida pel lingüista i poeta Rafael Caria va ser publicada pel Centre de Recerca i Documentació Eduard Toda, dirigit pel mateix Caria. Fins fa poc, la publicació només es podia consultar en algunes biblioteques universitàries d’Europa i d’Amèrica, però actualment l’IEC posa a disposició dels investigadors i de les persones interessades d’arreu del món la versió digital de la revista. La col·lecció consta de deu volums i es poden consultar íntegrament a l’Hemeroteca científica de l'IEC, en format pdf i amb un resum en anglès.

Segons l'escrit d'August Bover i Font en la presentació de la revista, "Aquest anuari científic pluridisciplinari en llengua catalana pensat i fet a l’Alguer, primer amb el subtítol de “Periòdic de cultura dels Països Catalans” —del volum 1 al volum 3— i, més endavant, amb el d’”Anuari acadèmic de cultura catalana” —del volum 4 fins al darrer volum, el 10—, comptà amb la col·laboració d’una setantena llarga d’investigadors catalans, sards i d’altres països d’Europa i d’Amèrica que hi contribuïren amb treballs que abasten vint-i-dos camps científics diferents."

Quant al sistema de publicació, la revista utilitza l’Open Journal Systems (OJS), un programari de codi obert per a la gestió i la publicació de revistes que ha estat desenvolupat, impulsat i distribuït lliurement pel Public Knowledge Project sota la Llicència Pública General GNU.

OJS va ser dissenyat per facilitar el desenvolupament de publicacions d'accés obert, revisades per experts, tot proporcionant-ne la infraestructura tècnica, no només per a la presentació en línia dels articles de les revistes, sinó també un flux de treball editorial complet, incloent la submissió de l'article, diverses rondes de revisió per experts, i indexació. OJS es basa en els individus exerceixen funcions diferents, com l'administrador de la revista, editor, crític, autor, lector, etc. Al desembre del 2010, unes 7.500 revistes d'arreu del món utilitzaven OJS.
Font: Institut d'Estudis Catalans (17/12/2010)