Publicat el

Segona onada de l'Observatori de la pirateria a Internet

La Coalició de Creadors i Indústries de Continguts ha presentat (3/11/2010) la segona onada de l'Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales. L'estudi ha estat elaborat per la consultora IDC i es basa en una enquesta sobre 6.040 usuaris espanyols o residents a Espanya entre 16 i 55 anys.

L'estudi analitza la pirateria de pagament, és a dir, s'exclouen de l'anàlisi aquells continguts que per ser gratuïts per al consumidor no són susceptibles de ser piratejats (pel·lícules en obert per TV, música a la ràdio, jocs gratuïts en línia, streaming musical, i llibres de text, institucions i biblioteques pel que fa als llibres); per tant, considera que les plataformes d'intercanvi P2P són il·legals. L'estudi, però, no sembla que reflecteixi si el trànsit correspon a continguts amb drets protegits o no (per la qual cosa no sempre podríem parlar de pirateria). Les principals conclusions són:
  1. La indústria de continguts digitals a Espanya va generar un volum de negoci legal de 1.560,7 milions d'euros en el primer semestre del 2010, amb un creixement del 2,6% respecte al primer semestre del 2009.
  2. La taxa de pirateria va pujar, en mitjana ponderada, al 77,0% en el primer semestre de l'any. Per sectors: música va arribar el 97,8% i pel·lícules el 77,1%. El segueixen videojocs, amb un 60,7%, i el llibre, que va patir una pirateria que gairebé va duplicar la del semestre anterior: el 35,1%.
  3. El valor total dels continguts piratejats és de 5.212,4 milions d'euros, és a dir, gairebé quatre vegades el valor del consum legal. Si tots els continguts consumits fossin pagats, el mercat podria ser quatre vegades més gran que l'actual.
  4. Per segments, el valor del piratejat en música va ser de 2.661 milions d'euros, en pel·lícules 1.867,4 milions; videojocs 262.500.000 d'euros, i en el sector del llibre va ser de 421.500.000.
  5. Una part important podria convertir-se en mercat legal, ja que cada vegada són més els usuaris que estarien disposats a pagar per continguts culturals a la xarxa (58 % dels enquestats i 59,4% per al món del llibre).
Segons l'Associació, "el retard que pateix l'aprovació de la Llei d'economia sostenible, i de la seva disposició final segona, on s'inclouen les mesures que s'han d'aplicar contra la vulneració dels drets de Propietat Intel.lectual a Internet, fa que l'increment de la pirateria de continguts digitals sigui cada vegada més alarmant, al mateix temps que aguditza el continu deteriorament d'un sector, com la Indústria Cultural i d'Entreteniment, de gran importància en la creació de riquesa, ocupació i de valor afegit per al país. Grans temes, com la Propietat Intel lectual, la neutralitat de la xarxa, la utilització fraudulenta i massiva de les xarxes socials, i el repartiment de la cadena de valor econòmic, són assumptes que han de formar part d'una agenda d'autoregulació responsable dels sectors empresarials implicats en la xarxa (operadores de telecomunicacions, cercadors i creadors de continguts)",
La Coalició de Creadors i Indústries de Continguts (classificada a la Wikipedia com una associació d'estafadors [nota: aquesta referència ha estat suprimida uns dies després de publicar-se aquest post]) està integrada per organitzacions que representen a la indústria de continguts culturals i d'entreteniment: l'Associació de Distribuïdors Cinematogràfics d'Àmbit Nacional (ADIC), Associació de Distribuïdors videogràfics d'Àmbit Nacional (Adivan), Entitat de Gestió de Drets dels Productors Audiovisuals (EGEDA), la Federació per a la Protecció de la Propietat Intel.lectual(FAP), Productors de Música d'Espanya (PROMUSICAE), Societat General d'Autors i Editors (SGAE), Centre Espanyol de Drets Reprogràfics (CEDRO), Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGE), Associació Espanyola d'Empreses de Software d'Entreteniment (ADESE) i la Societat d'Artistes Intèrprets Executants d'Espanya (AIE).

Font: Nota de la Premsa de la Coalición (3/11/2010)
Resumen ejecutivo Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales. Primer semestre 2010 (novembre 2010)