Publicat el

Informe sobre el comerç electrònic B2C 2010 de l'ONTSI

Evolució del nombre d'internautes que compren (Font: ONTSI)
L'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (ONTSI) acaba de presentar (octubre del 2010) l'estudi Comercio electrónico B2C 2010 on es mostren les dades del negoci electrònic a través de la compra realitzada per consumidors corresponents a l'any 2009. A continuació us en presentem els principals resultats.

El volum de negoci generat pel comerç electrònic B2C ("del negoci al consumidor") el 2009 a l'Estat se situa en 7.760 milions d'euros, fet que representa un increment del 15,9% respecte al 2008.

Aquest increment en el volum de negoci està relacionat amb l'augment del percentatge d'internautes (que passa del 58,3% a 64% de la població de 15 anys i més) i del percentatge d'aquells internautes que realitzen comerç electrònic/compres (passant del 40,3% al 41,5%), donant lloc a un increment en nombre absolut de compradors en línia de 1.481.292 individus.

La despesa mitjana anual per comprador es manté estable: 754 € el 2008 i 749 € el 2009. El sector turístic i les activitats d'oci segueixen concentrant la gran majoria de les compres.

Seguint una tendència que s'observa també en l'àmbit internacional, la web del fabricant passa a ocupar el primer lloc, el que demostra el poder de desintermediació d'Internet. La compra a la botiga que ven de les dues formes, per Internet i establiment físic, passa a tercer lloc (42%), mentre que les botigues exclusivament virtuals mantenen la seva quota (51%).

Tres de cada quatre compradors de 2009 ja havia realitzat compres l'any anterior. Aquests compradors constants, van gastar 930 € duplicant el pressupost dels compradors novells (440 €).
On sol comprar per Internet? (resposta múltiple)
Font: ONTSI