Publicat el

La UOC inaugura l'e-Learn Center


La Universitat Oberta de Catalunya ha inaugurat (27/02/2009) l’eLearn Center, el primer centre d’innovació i recerca en aprenentatge virtual (e-learning) de l’Estat espanyol i un dels pocs que hi ha a Europa. El centre s’especialitzarà en l’anàlisi de l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i la formació, amb una atenció especial a l’ensenyament superior i la formació contínua.

L’objectiu és convertir la UOC en un referent internacional en recerca i innovació en e-learning a partir de la seva pròpia experiència i contribuir a la innovació, la recerca, la formació especialitzada i la difusió en aquest camp.

Les finalitats principals del centre són les següents:
  1. Contribuir de forma destacada a la recerca i la innovació sobre l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i la formació.
  2. Impulsar bones pràctiques educatives, basades en l’ús de les TIC, que millorin els processos d’ensenyament i aprenentatge.
  3. Potenciar la formació en e-learning a través d’una oferta formativa de nivell superior (postgrau, màster i doctorat), d’acord amb les línies de treball del centre, i que respongui a les necessitats de la demanda existent.
Tota l’activitat del centre (de recerca, innovació i formació) es focalitza en tres línies de treball:
  1. Els processos d’ensenyament i aprenentatge
  2. L’organització i la gestió educativa
  3. Els recursos tecnològics per a l’aprenentatge
L’eLearn Center establirà xarxes de col·laboració amb altres centres, empreses i institucions líders en l’àmbit de l’aprenentatge; oferirà la formació en e-learning més avançada i adequada a les necessitats del futur; facilitarà la publicació dels resultats de les investigacions i projectes realitzats, i utilitzarà la innovació tecnològica de la UOC per a garantir una experiència de treball, investigació i innovació motivadora. Així, es vol posar el centre a disposició del conjunt de la societat i dels professionals i xarxes de professionals interessats en aquest àmbit.

Font: Universitat Oberta de Catalunya (27/02/2009)