Publicat el

Catàleg de manuscrits medievals digitalitzats


Via Bloc de Lletres ens assabentem de l'existència del Catàleg de manuscrits medievals digitalitzats (Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts, lloc web dissenyat amb la finalitat que els usuaris puguin trobar els manuscrits digitalitzats que actualment es troben escampats en diferents repositoris d'Internet. Per tant, ens trobem davant d'un catàleg que pretén centralitzar la informació bàsica de què està disponible a la xarxa quant a manuscrits medievals digitalitzats.

La web permet fer cerques per terme, autor, data, localització, llengua del text, repositori, etc. Des de la fitxa de cada manuscrit un enllaç porta a la web que disposa del manuscrit digitalitzat, el qual, segurament, també disposa d'una fitxa detallada de l'obra. De moment, dels 5.000 manuscrits que tenen recollits, se n’han introduït al catàleg 1.136. La majoria d’ells pertanyen a institucions dels Estats Units i d’Europa. De moment poden trobar-s'hi manuscrits referenciats i enllaçats en 23 llengües.

Ramon Llull, Tertia distinctio (Parker Library on the web)