Publicat el

La Universitat del País Basc s'afegeix al projecte internacional OpenCourseWare


La Universitat del País Basc (UPV/EHU) acaba de presentar (10/09/2008) el projecte OpenCourseWare (OCW), una iniciativa a la qual se suma la UPV/EHU i l'objectiu de la qual és promoure l'accés lliure i sense restriccions a materials didàctics.

El projecte OpenCourseWare és una iniciativa editorial electrònica a gran escala que té com a objectiu proporcionar un accés lliure, senzill i coherent a materials didàctics de tot ordre per al seu aprofitament per l'alumnat i professorat de tot el món. 

La publicació d'una matèria al lloc web OCW suposa oferir en obert una guia docent de l'assignatura, pla de lectures recomanades, materials d'estudi, pràctiques i exercicis, procediment d'autoavaluació, etc. El professor, mitjançant la firma del contracte corresponent, es compromet a garantir l'originalitat del material; de la mateixa manera, es preserven els seus drets de propietat intel·lectual. L'alumnat, a més, pot incloure notes en aquests textos digitals.

La universitat preveu que a la fi d'aquest any disposi de materials publicats en obert de 23 assignatures, i que a finals del 2009 disposi de 100 assignatures en obert.

El projecte OpenCourseWare tingué el seu origen l'any 2000 en l'Institut Tecnològic de Massachussets, i es creà com un mitjà per a ampliar la seva oferta educativa a través de l'ensenyament virtual. Aquest projecte va ser més tard assumit per nombroses universitats de tot el món i s'ha convertit ja en un consorci mundial dirigit a la producció, coordinació i difusió de continguts oberts. A l'Estat actualment en forment part del consorci 27 universitats (el 2007 a Beat ens en férem ressò en aquest post del portal OCW de la Universitat Jaume I).