Publicat el

Google News Archive, un projecte de Google per digitalitzar i indexar diaris

El 6 de setembre de 2006 Google iniciava el projecte Google News Archive, un servei de cerca de notícies històriques digitalitzades i indexades publicades als diaris. Passats dos anys el cercador incorpora importants millores, com ara la cerca als textos originals digitalitzats a partir del seu format original i una línia del temps que mostra tota la informació rellevant sobre un tema publicada al llarg del temps. El text no només s'ha digitalitzat sinó també indexat, la qual cosa permet la cerca per mots i per frases senceres al llarg de tots els articles. La cerca es pot afinar acotant els anys de publicació, i també a partir de la llengua publicada, la font de publicació i el preu dels articles cercats. Ara per ara la majoria de textos digitalitzats i indexats provenen de diaris nord-americans, i més concretament del New York Times - la majoria d'articles històrics d'aquest diari són de pagament, a raó de 3,95 $ per article que s'han d'abonar directament al New York Times -, el Washington Post, Los Angeles Times i el St. Petersburg Times.


Article publicat de la revista The Harvard Crimson el 16 de març de 1964, on s'anuncia una conferència que pronuncià el líder afroamericà Malcolm X a la Universitat de Harvard, tot just un any abans de ser assassinat.