Publicat el

Les llibreries independents dels Estats Units oferiran serveis d'impressió sota comandaL'Associació de Llibreters dels Estats Units (BEA) s'ha associat amb l'editorial Applewood Books i Lightning Source - que pertany a la distribuïdora Ingram- per llançar una iniciativa que té com a objectiu oferir serveis d'impressió sota comanda a les llibreries independents. El programa permet als llibreters publicar qualsevol títol lliure de drets d'autor o els drets del qual hagin revertit a l'autor. Tot i que està oberta a tots els títols de domini públic, sembla ser que la iniciativa es centrarà en els llibres d'interès local. El funcionament és el següent. El llibreter signa un acord amb Applewood i li paga un tant alçat de 250 US$ per cada títol que desitgi publicar i, a canvi, l'editorial digitalitza el llibre, crea el disseny de la coberta (el llibretar pot triar entre tres models de plantilla o facilitar el seu propi disseny), li assigna un ISBN, aporta dades bibliogràfiques complementàries i ofereix serveis de distribució, si es considera necessari.

Aquesta iniciativa no deixa de ser interessant per l'oportunitat que brinda al llibreter de crear el seu propi packaging i reforçar la seva pròpia marca, així com també la possibilitat perquè incrementi el nombre de títols ofertats. De totes maneres, el fet que els llibreters hagin de pagar 250 dòlars per títol és una limitació important, ja que només imprimiran els títols que consideren que es podran vendre. Per tant, no es tracta d'un veritable servei d'impressió sota comanda, ja que no està pensat per al comprador, sinó que per al llibreter, que en realitat no podrà competir en igualtat de condicions amb aquell gran llibreter que pugui permetre's d'instal·lar en el propi punt de venda una imprenta digital d'impressió sota comanda. Per il·lustrar aquest tema us remetem a aquest post de Beat, sobre la iniciativa de la cadena Blacwell's d'instal·lar la impressora Espresso Book Machine als 60 punts de venda que té repartits arreu del Regne Unit.

Font: Book Patrol (27/7/2008)