Publicat el

La Wikipedia alemanya assaja un sistema de control editorialLa versió alemanya de la Wikipedia va començar fa uns mesos a assajar un nou sistema d'edició amb el fi de reduir les manipulacions vandàliques de què és objecte. A partir d'ara les correccions efectuades sobre els articles només es visualitzen un cop han passat la revisió d'un revisor "oficial" que les marca conforme no han sofert manipulacions vandàliques. Ara bé, si és el propi revisor autoritzat qui fa els canvis, llavors la visualització és immediata. Uns 3.000 revisors ja han revistat el 60% dels més de 750.000 articles de la versió alemanya de la Wikipedia, si bé Mathias Schindler, un dels administradors de la Wikipedia alemanya, espera que el nombre de revisors augmenti ja que l'únic requisit que es demana és que la persona hi hagi contribuït amb un mínim de 300 correccions i revisions editorials vàlides.

La incorporació d'aquest procés, que elimina una certa dosi d'espontaneïtat a fi de guanyar credibilitat, ha estat un dels temes estrella durant la celebració de Wikimania que ha tingut lloc (17-19 de juliol 2008) a la Biblioteca d'Alexandria, Egipte.

Font: The New York Times (17/7/2008)