Publicat el

El projecte educatiu AgregaAgrega és una plataforma d’objectes digitals educatius que consisteix en un repositori central i altres d’àmbit autonòmic de continguts educatius per a centres de nivell no universitari de l'Estat espanyol. Posseeix 17 nodes autonòmics personalitzats i amb diferents nivells d'accés. Agrega és un projecte que s'insereix dins del programa més ampli "Internet a l'aula".

Les característiques del projecte (extret de la seva web) són:
  1. És una iniciativa global d’interès comú entre Red.es, el Ministeri d’Educació, Política Social i Esport i les Comunitats Autònomes de l'Estat espanyol que se centra en els continguts i en el fet de compartir criteris comuns a l’hora de catalogar-los, aspectes essencials per poder impulsar un model sostenible de generació i aplicació de continguts digitals al procés d’ensenyament i aprenentatge a l’aula, i també per a l’impuls del desenvolupament d’una indústria de producció de continguts digitals curriculars en línia.
  2. El projecte pretén aplegar els esforços de generació i aplicació de continguts digitals curriculars en línia que han anat desenvolupant les administracions públiques i el sector privat, i establir les bases per potenciar la participació de tots dos sectors en la generalització d’aquests continguts en les aules del sistema educatiu espanyol.
  3. El projecte va adreçat a membres de la comunitat educativa, amb especial èmfasi en els professors i alumnes d’ensenyament reglat no universitari sense coneixements especialitzats de tecnologia.
  4. La definició del projecte permet que s’integri amb les diverses iniciatives que han anat impulsant les CA en aquesta línea, per assolir una eficiència més alta en l’ocupació dels recursos públics.