Publicat el

Juga-la!: programa educatiu a través dels valors de l'esport

El passat 12 de juliol el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i el Futbol Club Barcelona varen presentar el programa educatiu Juga-la!, que pretén formar els estudiants en valors cívics a través del fil conductor de l'esport. El principal instrument d'aquesta iniciativa és la web Juga-la.cat, en què els centres educatius i els ciutadans en general poden accedir als materials didàctics del programa.

"Juga-la!" proposa als alumnes un seguit d'activitats dirigides a treballar valors com la millora personal, la convivència i els drets humans. El programa s'ofereix en dues versions, una per a l'alumnat d'educació primària, que ja està disponible a la web, i una altra per als estudiants de secundària, que serà accessible més endavant.

La web, a més de potenciar els valors associats a l'esport, afavoreix el desenvolupament de les diferents competències previstes en el currículum escolar, com ara l'expressió oral i escrita, la comprensió i la recerca d'informació, amb especial atenció a les tecnologies de la informació i la comunicació.

En els materials de la web es troben històries del món de l’esport amb personatges que han destacat pels seus valors, actituds i comportaments. A partir d’aquests esdeveniments es plantegen enigmes a resoldre a partir de comprensió lectora, mapes, vídeos, sopes de lletres, mots encreuats, expressió escrita, debats, reflexió, anàlisi, jocs interactius, cerca d’informació, i creació de coneixement en una enciclopèdia virtual.

Font: Departament d'Educació (12/07/2007)