Publicat el

La Universitat de València crea un gran repositori digital i s'adhereix a la declaració de Berlín


La Universitat de València ha creat (1/10/2008) un gran repositori digital per a l’ensenyament, la recerca i la cultura que porta el nom de Roderic–UV (Recursos Oberts Digitals per a l’Ensenyament, la Recerca i la Cultura) en honor al papa Alexandre VI (Roderic de Borja) que va atorgar la butlla fundacional a la Universitat de València el 1501.

Inicialment, Roderic neix amb més de 4.000 documents, incorporant els materials digitals procedents de dos grans fonts de la Universitat de València. D’una banda, una selecció de més de 500 tesis doctorals llegides a la Universitat de València. D’altra banda, “Somni”, una selecció dels documents conservats a la Universitat de València que es troben en domini públic i els drets de reproducció dels quals afecten la Universitat mateixa i que constitueixen una part important del patrimoni bibliogràfic valencià. En tots els casos hi ha digitalitzat el document complet. En “Somni” s’inclouen tots els incunables existents a la Universitat de València, la col·lecció completa de cartells de la Guerra Civil espanyola i una selecció d’obres impreses entre el segle XVI i el segle XVIII.

La creació d’aquest dipòsit digital s’inscriu en el moviment Open Access. En el mateix acte de constitució del repositori Roderic, la Universitat també ha aprovat la seva adhesió a la Declaració de Berlín, que estimula els investigadors i docents a publicar els seus treballs d’acord al paradigma de l’accés obert.

La ubicació de Roderic és el servei de Biblioteques i de Documentació de la Universitat de València. Els objectes digitals inclosos en Roderic s’emmagatzemaran en un servidor del Servei d’Informàtica de la Universitat de València, amb totes les mesures de seguretat per permetre’n una consulta lliure, ràpida i gratuïta des de qualsevol lloc del món i en qualsevol moment i, alhora, per preservar la integritat d’aquests documents d’una forma permanent.