Publicat el

La Unió Internacional d’Editors recomana l’EPUB 3 com a estàndard de publicació

La Unió Internacional d’Editors (International Publishers Association, IPA) acaba de reconèixer (12/3/2013) l’EPUB 3 com a format estàndard preferit per a representar el contingut web HTML i el d’altres publicacions digitals per a la seva distribució com un sol arxiu. IPA recomana als editors i a les seves associacions nacionals d’editors que es familiaritzin amb l’EPUB 3 i que explorin com es pot fer el millor ús de les seves funcionalitats. L’IPA és una organització no governamental que representa la indústria editorial a nivell internacional. A continuació us mostrem algunes frases extretes de la nota informativa de l’IPA.
  • IPA creu que un entorn digital divers i competitiu requereix un ús i una adopció àmplia d’estàndards lliures i oberts per al contingut digital que gestionen els editors, els proveïdors tecnològics i les plataformes de distribució.
  • Els estàndards oberts que són desenvolupats en col·laboració i que són independents del proveïdor proporcionen un context inclusiu que ofereix als editors una gran llibertat en la manera de desenvolupar els seus negocis digitals.
  • Els estàndards s’han de desenvolupar a través d’estructures transparents inclusives i amb un model de negoci neutral i estàndard.
  • EPUB 3 és enriquit semànticament, fiable des del punt de vista de la navegació i permet als editors passar de la producció de documents estàtics a la creació d’experiències interactives.
  • Amb l’EPUB 3, el contingut pot ser codificat en un arxiu de publicació distribuïble que sigui interoperable a través de diferents dispositius i pot adaptar-se sense problemes a les diferents mides de pantalles.
  • EPUB 3 és un autèntic estàndard internacional de llibres electrònics. Compleix amb els requisits dels editors a tot el món, inclòs el suport als requeriments lingüístics globals, com ara el disseny vertical, l'escriptura alternativa,etc. així com altres capacitats tipogràfiques necessàries per expressar l'àmplia gamma d'idiomes.
El secretari general de la IPA, Sr. Bammel, comenta:
L’edició digital és ara veritablement global. IPA insta totes les parts interessades del sector editorial a adoptar l’EPUB 3 a fi que la indústria editorial pugui disposar d’un estàndard mundial interoperable i totalment accessible per als llibres electrònics i altres publicacions digitals.