Publicat el

El nombre d'infants que llegeix llibres electrònics s'ha duplicat des del 2010 als Estats Units


El nombre d'infants que llegeix llibres electrònics gairebé s'ha duplicat als EUA des del 2010, segons revela la quarta edició de Kids & Family Reading Report (14/1/2013), enquesta bianual que es realitza als infants nord-americans d'entre 6 i 17 anys.  L'estudi també constata que la meitat dels intants d'entre 9-17 anys diu que llegirien més llibres per diversió si tinguessin un major accés als llibres electrònics, tot i que el 80 per cent de la mainada que llegeix llibres electrònics manifesta que principalment els llibres per diversió que llegeix són impresos.

Percentatge d'infants que han llegit un llibre electrònic

Alguns dels punts destacats de l'estudi són:
  • El percentatge d'infants que ha llegit un llibre electrònic gairebé s'ha duplicat des del 2010 (25% vs 46%).
  • Entre els infants que han llegit un llibre electrònic, un de cada cinc diu que ell / ella està llegint més llibres per diversió, els nens són més propensos a estar d'acord que les nenes (26% vs 16%).
  • La meitat dels infants de 9-17 diu que llegiria més llibres per diversió si tingués un major accés a llibres electrònics -un augment del 50% des de 2010.
  • El setanta-cinc per cent dels infants que ha llegit un llibre electrònic està llegint ebooks a casa, mentre que un de cada quatre en llegeix a l'escola.
  • El setanta-dos per cent dels pares estan interessats en què el seu fill llegeixi llibres electrònics.
  • El vuitanta per cent dels infants que llegeixen llibres electrònics continuen llegint llibres per diversió principalment impresos.
  • Els infants diuen que els llibres electrònics són millors que els llibres impresos quan no volen que els seus amics sàpiguen el que estan llegint, i quan estan fora de casa o viatjant; els llibres impresos són millors per compartir amb els amics i per llegir a l'hora d'anar a dormir.
  • El cinquanta-vuit per cent dels infants de 9-17 anys d'edat diu que sempre voldrà llegir llibres impresos en paper, tot i que hi hagi llibres electrònics disponibles -una lleugera disminució des de 2010 (66%).
Font: Comunicat de premsa de Scholastic (14/1/2013)