Publicat el

eEspaña 2012: informe anual 2012 sobre el desenvolupament de la societat de la informació a Espanya


La Fundación Orange acaba de presentar (11/1/2013) eEspaña 2012: informe anual 2012 sobre el desarrollo de la sociedad de la información en España. A continuació us presentem el resum que en fa sobre el context mundial.

Accés a internet El 2011 la crisi econòmica va alentir, però no va frenar, el desenvolupament mundial de la societat de la informació. L'accés a Internet va incrementar la seva taxa de creixement anual fins al 15% i l'adopció d'aquesta tecnologia en els països en vies de desenvolupament va provocar una disminució de l'edat mitjana dels internautes. El fet que el primer grup de població que adopta Internet sol estar compost per joves, ha provocat que el 45% dels usuaris d'Internet en el món tinguin menys de 25 anys, però, tot i aquesta dada, encara hi ha un enorme repte per difondre aquesta tecnologia entre ells, ja que el 70% de la població mundial de menys de 25 anys no ha accedit mai a la web. D'altra banda, s'ha de tenir en compte que els països desenvolupats només suposen el 19% de la població mundial, constituint el 38% dels usuaris mundials d'Internet, dels quals 1/4 resideix a Xina (485 milions d'internautes). En els països en vies de desenvolupament, quatre de cada cinc llars no tenen accés a la Xarxa i tres de cada quatre no tenen un ordinador personal. Malgrat tot, segueix augmentant la presència d'Internet en els països en desenvolupament.

Banda ampla L'accés als serveis de banda ampla fixa ha crescut al mateix ritme que ho han fet Internet i la població mundial. No obstant això, el futur d'aquesta tecnologia passa pels terminals mòbils, ja que el seu creixement és modest en comparació amb l'increment del 50% en les subscripcions a telefonia 3G o superior, que ja dupliquen en penetració a la primera, segons la ITU. Per exemple, el 70% dels internautes a Egipte i el 59% a l'Índia utilitzen exclusivament el telèfon mòbil per accedir a Internet. L'augment del nombre d'usuaris i de la riquesa dels continguts explica la major demanda d'ample de banda, que s'ha multiplicat per vuit en els últims cinc anys, aconseguint els 80.000 GB / s. Encara que la banda ampla es generalitzi, el fet que en molts països en desenvolupament l'accés a la mateixa hagi de ser a través de terminals mòbils, està provocant una bretxa digital. Aquesta diferència queda patent en observar que en els països desenvolupats s'està parlant del desplegament de la tecnologia 4G, mentre que només el 45% de la població mundial té cobertura 3G o equivalent.

Dispositius mòbils El telèfon mòbil és pràcticament una eina universal. El seu nombre de subscripcions equival al 85% de la població mundial, més del 100% en els països desenvolupats, on els usuaris tenen diverses línies. La caiguda mitjana mundial d'un 20% en els costos d'aquests serveis entre 2008 i 2010 ha ajudat a aquest creixement. L'any 2011 pot denominar l'any dels terminals mòbils intel·ligents, ja que les unitats d'aquests dispositius es van duplicar, amb prop els 1.000 milions, obtenint una penetració del 14% de la població mundial. Les tauletes també han crescut en nombre de manera significativa i les previsions constaten una potencial extensió en els pròxims anys, però la seva taxa de penetració actual segueix sent molt baixa en termes mundials, situant-se, segons dades d'IDC, a l'entorn de l'1% de la població mundial.

Resum dels principals indicadors de la societat de la informació en el món el 2011, en milions
Xarxes socials El 2011 les xarxes socials van arribar a la mateixa penetració a nivell mundial en termes de volum absolut que la telefonia fixa o que els mòbils amb accés a banda ampla. En els països desenvolupats, la meitat dels usuaris accedeix a aquestes xarxes a través del telèfon mòbil. Així, en països com EUA, Canadà o Corea del Sud les xarxes socials tenen una taxa de penetració extremadament alta, en superar el 50% de la població. Facebook, que compta amb 800 milions d'usuaris a finals de 2011, és la de major popularitat a nivell mundial i ha anat superant les diferents xarxes socials locals en nombre d'usuaris excepte a la Xina, on no té presència, Rússia i Japó. En termes percentuals, Pinterest i Instagram són les xarxes socials que més han crescut. Pinterest, xarxa social protagonitzada principalment per dones, va créixer en 12 milions d'usuaris fins arribar als 16 milions d'usuaris globals. La xarxa social mòbil Instagram va augmentar en 14 milions d'usuaris, aconseguint el 2011 els 25 milions d'usuaris a nivell mundial abans de ser absorbida per Facebook el 2012. Per la seva banda, el nombre d'adscrits a Twitter ha crescut la meitat que l'any anterior, encara que la seva utilització ha augmentat considerablement, passant de 140 tuits anuals per usuari en 2010 a 410 el 2011. El hashtag més utilitzat el 2011 va ser "# egypt" confirmant la importància que, per primera vegada, van tenir les xarxes socials en un moviment de masses com l'anomenada Primavera Àrab. 

Continguts El contingut visual segueix sent el més demandat a Internet, com reflecteix el fet que el nombre de vídeos visualitzats a YouTube el 2011 va augmentar fins a arribar a veure 140 vídeos anuals per persona en el món. Una altra tendència significativa de la societat de la informació va ser el protagonisme dels terminals mòbils en el consum de contingut visual. Per exemple, el mòbil iPhone 4 d'Apple ja és la càmera més utilitzada per realitzar les fotos carregades al portal d'Internet Flickr, on es van penjar 4,5 milions de fotos diàries l'any passat. En els últims tres anys s'estima que s'han creat 300.000 aplicacions per a telèfons mòbils i s'han realitzat un total d'11.000 milions de descàrregues. No obstant això, descàrrega i ús no són sinònims. Els preus de les aplicacions s'estan reduint ràpidament i el seu baix cost o gratuïtat fan que els usuaris les descarreguin per provar i després no les usin. En aquest sentit, s'estima que el 25% de les aplicacions només s'utilitza en el moment de la seva descàrrega, abandonant-se posteriorment.

Font: eEspaña 2012: informe anual 2012 sobre el desarrollo de la sociedad de la información en España, document en pdf