Publicat el

Completades les especificacions de l’HTML5


El World Wide Web Consortium (W3C), consorci internacional que treballa per a desenvolupar i promocionar estàndards per al World Wide Web, ha anunciat (17/12/2012) que ja shan completat les especificacions de lHTML5. Encara queden algunes proves per fer i resoldre i encara alguns dubtes, com ara quin codec utilitzarà letiqueta de vídeo dHTML5, però a partir dara ja no hi haurà noves característiques afegides a lHTML5, la qual cosa significa que els dissenyadors web i els fabricants daplicacions tenen un objectiu estable per a implementar-lo.

LHTML5 proporciona una forma de crear aplicacions web enriquides per a executar-se en qualsevol dispositiu que sajusti a les especificacions del WWW. Lestàndard definitiu de lHTML5 està previst per al darrer quart del 2014.

Infografia publicada per The Wall Street Journal 

Font: World Wide Web (17/12/2012)