Publicat el

El Parlament Europeu dóna llum verda a la publicació d'obres òrfenes


El Parlament Europeu ha aprovat (13/9/2012) una directiva per la qual les institucions públiques, biblioteques i museus podran posar a disposició del públic i reproduir obres "òrfenes", sempre que s'hagi efectuat prèviament una "recerca diligent i de bona fe" per descartar que hi pugui haver un titular dels drets de l'obra. Els Estats de la UE disposen de dos anys per incorporar la directiva al seu dret nacional.

Una obra es considera òrfena quan està protegida per drets d'autor però no és possible localitzar al seu creador. Abans que s'aprovés la nova normativa era necessari un permís previ de l'autor per poder exhibir les obres, però en no poder localitzar-lo, era impossible donar difusió a aquestes obres.

Una obra qualificada d'òrfena en un Estat membre passarà a entrar en aquesta categoria en tota la UE. Aquestes mesures s'aplicaran a qualsevol obra audiovisual o impresa (llibres, diaris, revistes, etc.), incloses les fotografies o il·lustracions que apareixen en llibres, publicada o produïda en qualsevol país de la UE.

En el cas que aparegui l'autor, aquest podrà decidir en qualsevol moment que la seva obra ja no és òrfena, posar fi a la seva exposició al públic i sol·licitar una compensació pel seu ús. No obstant això, la norma impedeix que les institucions públiques hagin de pagar una compensació elevada als autors. La quantia de la compensació es calcularà cas per cas, tenint en compte els objectius dels Estats membres en matèria de promoció cultural i el possible dany als titulars dels drets.

Si bé les obres s'hauran de reproduir sense que hi hagi afany de lucre, el text aprovat permet a les institucions públiques obtenir ingressos a partir de l'ús de les obres òrfenes, però només amb una quantitat equitativa que compensi els costos que impliquen la digitalització, catalogació i indexació de les obres. Finalment, la directiva esmenta que aquesta s'entén sense perjudici de les disposicions nacionals en matèria d'obres anònimes o pseudònimes.

Font: Parlament Europeu (13/9/2012)