Publicat el

Situació actual i perspectives del llibre digital a Espanya

L'Observatori de la Lectura i el Llibre, organisme que depèn del Ministeri de Cutltura, acaba de publicar el primer apartat de l'informe Situació actual i perspectives del llibre digital a Espanya (abril 2011). Sota el títol "2010: l'expansió dels dispositius portàtils i portables", l'informe realitza una primera aproximació sobre els avenços tecnològics que es produeixen en els últims anys, així com el seu impacte en el sector editorial i en el lector.

A continuació destaquem algunes frases de l'informe.

"La indústria del llibre i els seus diversos agents vénen manifestant des de fa temps algunes dificultats a què s'han d'enfrontar a l'hora d'abordar la seva estratègia digital. A la por a la pirateria s'uneix un IVA que incrementa el preu del llibre electrònic i que dificulta l'establiment de polítiques de preus competitius, tant pel que fa al llibre en paper, com a altres mercats internacionals (serveixi d'exemple el mercat nord-americà, on l'IVA del llibre electrònic és zero)."

"A Europa l'edició digital es veu més com un pas cap enrere, donada la forta inversió inicial i l'escassa rendibilitat a curt termini, ja que de moment el llibre en paper és el que segueix dominant i rendibilitzant el mercat. Això no vol dir que no es vegi com un pas necessari, però sí que sembla plantejar encara avui més riscos que oportunitats."

Entorns de lectura diferenciada segons les matèries (previsions 2011-2012):
  • El sector estima que la creació de continguts per a dispositius de lectura de llibres electrònics serà superior a la generada per l'ordinador en alguns casos, com: llibres de literatura, literatura infantil i juvenil, ciències socials i humanes, religió, llibres pràctics i divulgació General.
  • L'oferta de continguts per a l'ordinador superarà a la de dispositius de lectura de llibres electrònics en el cas de matèries com llibre de text no universitari, científic tècnic i universitari, dret i ciències econòmiques, diccionaris i enciclopèdies i còmic.
  • Pel que fa a les tauletes, l'oferta anirà incrementant-se en els dos pròxims anys sense arribar a superar els dos anteriors. Les editorials de còmic són les que semblen apostar amb més força per aquest dispositiu.
  • Els telèfons mòbils i PDAs se situen com entorns de lectura menys estesos tot i que en general també aniran guanyant terreny: al llarg del 2011 almenys un 43% de les editorials crearan continguts per a aquests dispositius. El còmic és, de nou, la matèria que sembla condensar majors percentatges.
L'informe també té un apartat on parla de les barreres d'entrada dels dispositius de lectura.
Sense entrar a valorar les bondats del llibre imprès, bona part de les reticències del lector a l'hora d'adquirir un d'aquests dispositius es deu a les incompatibilitats derivades dels formats i a les restriccions i complicacions imposades pels DRM. A això s'uneix l'encara elevat preu dels dispositius dedicats i les limitacions en volum i preus de l'oferta de continguts digitals en el cas d'Espanya."