Publicat el

Meravelles de la modernitat: la fabricació de llibres a mitjans del segle XXUs presentem aquest vídeo, produït per Encyclopaedia Britannica Films Inc. l'any 1947, que explica perfectament el procés de fabricació de llibres en una impremta equipada amb la darrera tecnologia del moment. El vídeo mostra els avenços tecnològics de l'època, destacant bàsicament l'automatització en cadascuna de les fases del procés, una meravella de la modernitat!

60 anys després de la realització d'aquest vídeo, la modernitat que anuncia ens resulta d'una gran candidesa.  El cert és que la indústria editorial ha anat assumint canvis i avenços tecnològics de gran importància al llarg de la seva història (la linotípia, la xerografia, la injecció de tinta, el tractament de textos per ordinador, etc.), però que no han qüestionat la seva essència. És  la digitalització de la informació i internet el que està marcant l'inici d'un canvi estructural important en el món del llibre.  Efectivament, tal i com explica Josep M. Vinyes en el seu article "El llibre digital, paradigma de la tecnologia disruptiva", l'aparició del llibre digital va molt més enllà d'un mer avenç tecnològic i s'està convertint en tot un fenomen disruptiu.La linotípia, invent de 1885, representà una revolució en el procés de creació dels llibres. A finals dels anys 60 i principis dels 70, ja es considerava una màquina obsoleta.