Publicat el

La Generalitat de Catalunya posa en marxa el portal jurídic de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa (23/12/2010) el Portal Jurídic de Catalunya, web que permet consultar de forma gratuïta i en català tots els textos consolidats de la legislació catalana i una selecció de l’estatal i l’europea.

En total, es pot accedir a més de 650 normes amb rang de llei i a 24.000 decrets i ordres de Catalunya publicades al DOGC des de 1977. La normativa de Catalunya es complementa amb una selecció de normes estatals consolidades en català i amb els tractats constitutius de la Unió Europea.

De cada norma s’ofereix el text original publicat al diari o butlletí oficial, el text vigent a la data de la consulta, i el text anomenat “multivigent”, que reconstrueix les diverses versions que ha tingut una norma al llarg del temps.

En el cas de les normes catalanes, el web també ofereix els projectes o proposicions de llei i els dictàmens de les comissions parlamentàries, del Consell de Garanties Estatutàries, dels Consell Consultiu i de la Comissió Jurídica Assessora. D’aquesta manera es pot seguir el recorregut d’una llei des que es comença a elaborar en el Govern fins que és aprovada pel Parlament.

Els usuaris poden disposar de tots aquests textos de forma oberta i gratuïta. A més, el Portal ofereix també de franc serveis bàsics d’informació jurídica, com ara la subscripció a un document o al resultat d’una cerca, de manera que cada vegada que la norma o el resultat de la cerca escollits tinguin una modificació, l’usuari rebrà una alerta a la seva bústia de correu electrònic.

Els textos s’incorporaran de forma gairebé immediata. Així, els documents amb rang de llei i les normes publicades al DOGC es publicaran cada dia i la informació dels canvis i la consegüent consolidació de textos cada 72 hores. Properament s’oferiran també els textos legals en la versió castellana.

Finalment, cal advertir que el portal encara és versió en proves i que es posa a disposició dels usuaris/àries per verificar-ne el funcionament i detectar-ne possibles errors.

Font: Nota de premsa de la Generalitat de Catalunya (23/12/2010)