Publicat el

La Comissió Europea publica l'estudi titulat “La dimensió empresarial de les indústries culturals i creatives"

La Comissió Europea acaba de publicar l'estudi titulat La dimensió empresarial de les indústries culturals i creatives (13/01/2011). A continuació us presentem la traducció de la nota de premsa:

"L'estudi respon a la creixent importància de l'economia creativa, i més concretament el paper de les Indústries Culturals i Creatives (ICC), com a eines per fer front als canvis actuals i futurs d'Europa.

L'objectiu d'aquest estudi és proporcionar una millor comprensió de les operacions i necessitats de les empreses a l'ICC, especialment les petites i mitjanes empreses (PIME). La intenció no és oferir una visió global, sinó més aviat de descriure alguns dels problemes i formular recomanacions.

L'estudi posa de relleu els problemes transversals comuns a totes les ICC. Indica reptes específics que podrien obstaculitzar la iniciativa empresarial i evitar que les ICC es beneficien del mercat interior i el canvi digital.

L'estudi proporciona una comprensió dels determinants clau per a l'enfortiment de la capacitat empresarial de les ICC, com ara: accés al finançament, les barreres de mercat, els drets de propietat intel lectual, l'educació i la formació, la innovació, i els processos de col·laboració.

A partir d'aquests desafiaments, l'estudi suggereix els enfocaments generals per al desenvolupament d'un entorn propici, així com recomanacions específiques per a proporcionar suport a cada determinant, posant de relleu les millors pràctiques i tenint en compte les diferències entre sectors, els diferents nivells de la política, així com les fases de desenvolupament diferents que l'ICC es troben.

Al llarg de l'estudi, al voltant de 40 casos il·lustren els enfocaments i les iniciatives més importants (apèndixs 1 i 2)."

Consulteu: l'estudi (en anglès), el resum executiu, l'apèndix 1 i l'apèndix 2.

Font: Nota de premsa de la Comissió Europea (13/01/2011)