Publicat el

La il·lustració en l'era digital

L'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya (APIC) acaba de publicar l'informe La il·lustració en l'era digital. Reptes de futur per al sector, estudi que pretén ser una eina d'informació per al sector de la il·lustració i que descriu com les noves tecnologies estan afectant el sector i com a curt o a llarg termini produiran modificacions en el mercat de treball dels creadors. L'informe ha estat elaborat per Gemma Cortabitarte, periodista i gerent de l'APIC, i, entre altres informacions, conté les opinions de diversos professionals, entre els quals l'equip de Beat.

Els objectius principals de l'informe són "descriure l'escenari actual i de futur que s'esdevindrà en el sector de la il·lustració, fruit de l'aparició de nous suports tecnològics per als continguts i nous mercats de treballs.
Que aquesta anàlisi de situació i aquest nou panorama conscienciï el sector de la possibilitat de canvis i per tant de l'adaptació que tant de forma col·lectiva com professional s'ha de fer a aquest nivell. També que la descripció de nous possibles mercats de treball serveixi per proporcionar informació vàlida al sector sobre els llocs on s'han d'adreçar en la recerca de feina. Els nous suports i les noves vies de mercat ofereixen, tant a Catalunya com a l'estranger, noves vies de treball. L'estudi també vol informar sobre quin és el perfil d'il·lustrador que el mercat està exigint. Aquest fet permet que el creador, si és del seu interès, es formi en les àrees que poden crear les noves exigències laborals."

L'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya va ser fundada l'any 1981 i té com a objectiu defensar els drets professionals dels il·lustradors. Actualment aglutina més de 500 il·lustradors, procedents de totes les branques de la creació visual aplicada i és oberta a tots els professionals que desenvolupen la seva activitat en aquest àmbit.